”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg” – sammanfattning av avhandling


Nyckelord: 
Långsiktig hållbarhet, Organisatoriskt lärande
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2017
Pris: 
0 kr

Det här är en sammanfattning på 6 sidor av avhandlingen ”Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg”. Syftet med sammanfattningen är att kort presentera och ge en inblick i avhandlingens huvuddelar. Sammanfattningen har rubriken ”Ännu en hyllvärmare” och är sammanställd av Emanuel Åhlfeldt som har skrivit avhandlingen.

Ladda ner sammanfattningen här (pdf) >
Ladda ner avhandlingen i fulltext (pdf) >

AVHANDLINGEN: Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklings-projekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda.

Avhandlingen består av två empiriska delar. Den ena är en kvantitativ enkätstudie som inkluderar 348 utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Den andra är en kvalitativ fallstudie av fyra utvecklingsprojekt.

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16