lex Sarah

 

”lex Sarah” är en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen. Tanken med utbildningen är att lex Sarah ska fungera som ett verktyg i det förbättringsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Utbildningen tar huvudsakligen upp följande frågeställningar:

– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?

Utbildningen tar cirka 20-30 minuter att göra. Efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Göra/köpa utbildningen

  • Om du ingår i Nestors ägarorganisationer har du fri (gratis) tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”göra webbutbildningar”.
  • Om du inte ingår i Nestors ägarorganisationer kan du köpa tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”köpa webbutbildningar”.

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.