”Våga fråga – våga se!”

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg (undersköterska, sjuksköterska, biståndshandläggare och andra yrkesgrupper).

Utbildningen består av sex moduler:
1. Psykisk ohälsa hos äldre
2. Depression och bipolär sjukdom
3. Ångest och sömnstörning
4. Psykossjukdom och konfusion
5. Missbruk och självmord
6. Det kan bli bättre!

Utbildningen innehåller bland annat fallbeskrivningar, kunskaps- och reflektionsfrågor. Den tar cirka 6 timmar att göra. Efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Göra/köpa utbildningen

  • Om du ingår i Nestors ägarorganisationer har du fri (gratis) tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”göra webbutbildningar”.
  • Om du inte ingår i Nestors ägarorganisationer kan du köpa tillgång till utbildningen. Se vänsterkolumnen, ”köpa webbutbildningar”.
Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm.

Se vår demofilm om utbildningen här (klicka på pilen i bilden)!