10 april 2015

Äldrelotsar säkrar hemgång för äldre i Nynäshamn

Vad händer när de äldre kommer hem efter utskrivning från sjukhuset? Kommer hemtjänsten som den ska? Fungerar larmet? I Nynäshamn är det Karina Lythell, kliniksamordnare, och Maria Sjögren, sjuksköterska, som ser till att hemgången säkras.

AldrelotsarNyn-1000pxbred
Karina Lythells (t.v.) och Maria Sjögrens uppdrag som äldrelotsar är att säkra hemgången för äldre som har varit inskrivna på Nynäshamns geriatriska vårdavdelning.

Innan patienterna skrivs ut från Nynäshamns geriatriska vårdavdelning träffar de någon av äldrelotsarna Karina Lythell, kliniksamordnare, eller Maria Sjögren som är sjuksköterska. Äldrelotsarnas uppdrag är att trygga och säkra de äldres hemgång efter deras sjukhusvistelse. Lotsfunktionen startade den 1 september 2013 på uppdrag av Legevisitten som driver hälso- och sjukvården på Nynäshamnsgeriatriken. När patienterna har kommit hem från geriatriken blir de efter några dagar uppringda eller får besök av Karina eller Maria.

Vad hjälper ni de äldre med?

– Det handlar oftast om läkemedel och läkemedelslistor. Många vet inte att deras recept har skickats elektroniskt till apoteket och att de ska gå dit och hämta ut sin medicin. Vi kollar upp med patienterna efter att eventuell hemtjänst och hemsjukvård fungerar och att matleverans och larm fungerar. Ibland kontaktar vi anhöriga, säger Karina Lythell.

Äldrelotsarna frågar de äldre om deras kosthållning fungerar, och om de behöver kontakta någon instans, exempelvis vårdcentralen.

En stor del av äldrelotsarnas arbete handlar om att snabbt hitta rätt person på rätt plats för att de äldre ska få bästa möjliga hjälp. Maria Sjögren säger:

– Vi vet hur vi ska reda upp saker och vilka trådar vi ska dra i. Vi har arbetat länge inom hälso- och sjukvården och har ett stort kontaktnät. Vi har också nära till läkarna här på geriatriken och även till vårdcentralen i Nynäshamn. Det fungerar bra med hemtjänsten också. De samarbetar gärna. Vi är ju alla till för patienterna.

Äldrelotsarna måste även kunna begränsa sina insatser. Exakt vad de ska utföra, och inte, är inte alltid självklart.

– Många av våra patienter uppskattar verkligen det vi gör. Det är ett jätteroligt jobb, och vi vill så mycket. Men vi måste begränsa oss och tänka ett varv till, inte hasta iväg. Karina och jag hjälper varandra med det, säger Maria Sjögren.

Maria och Karina ser att deras insatser medför att återinläggningar på sjukhus förhindras. Ett exempel: Genom att lyfta luren, ringa till vårdcentralen och boka en tid åt en äldre som inte mår bra, undkommer både den äldre, anhöriga och akutsjukvården ytterligare ett sjukhusbesök. Maria och Karina konstaterar också att otillräckliga hemtjänstinsatser ofta leder till återinläggningar.
– När vi ser att patienterna skulle behöva mer hemtjänstinsatser, försöker vi få dem att förstå hur viktigt detta är. Men det är svårt, de flesta vill klara sig själva så mycket som möjligt.

Äldrelotsarbetet ökar också medvetenheten om hur rutiner fungerar kring utskrivning.

– Vi ser brister i utskrivningsprocessen, både på vår egen geriatriska avdelning och i kommunen. Vi förstod till exempel att de äldres möte med läkaren vid utskrivning helst skulle göras i lugn och ro. Därför träffar de äldre numera läkaren i ett särskilt rum, något som inte rutinmässigt gjordes tidigare.

Hur har lotsfunktionen byggts upp?

– Till en början använde vi ”webbkollen” som frågeunderlag när vi ringde upp patienterna, men sedan gjorde vi ett eget formulär. Vi har utarbetat vårt arbetssätt och våra dokument själva. Det var lite klurigt att sätta igång. Det har tagit tid att hitta en bra modell, nya problem har dykt upp hela tiden. Men vi är lösningsbenägna, flexibla och serviceinriktade. Det går inte att vara fyrkantig i det här jobbet. Vi bollar med varandra hela tiden. Och Sune Petersson på Nestor har hjälpt oss att strukturera våra idéer och tankar, han har varit ett bra stöd i vårt arbete.

Sune Petersson, apotekare och projektledare på Nestor, har fram till 2015 följt och stöttat uppbyggnaden av äldrelotsfunktionen vid Nynäshamns sjukhus. Äldrelotsarna fortsätter sin verksamhet under pågående avtalstid.

FAKTA

  • Under 2013 skrevs mellan 300 och 400 patienter ut från Nynäshamns geriatriska vårdavdelning. Alla kontaktades av Karina Lythell eller Maria Sjögren.
  • För att bli kontaktad av Äldrelotsen på Nynäshamns geriatriska vårdavdelning ska patienten återvända till sitt eget hem, inte till ett särskilt boende eller korttidsboende. Patienten ska vara bosatt i Nynäshamns kommun.
  • Alla insatser som görs av äldrelotsarna journalförs.
  • ”Webbkollen” är en webbaserad tjänst för vård- och omsorgspersonal som intervjuar äldre om deras upplevelser av delaktighet och trygghet i samband med vård och omsorg.
    Sveriges Kommuner och Landsting som står bakom tjänsten.

En rapport om Äldrelotsen i Nynäshamn publiceras våren 2015. Den laddas ner här från Nestors webbplats. Rapporten skrivs av Sune Petersson.

På Äldreomsorgsdagarna på Stockholmsmässan den 15-16 oktober 2015 kommer äldrelotsarbetet att presenteras på ett av seminarierna.