19 december 2016

Lär känna Nestors reflektionsmaterial om äldre och alkohol

aldre-och-alkohol-framsida-webbDu som vill ta upp frågor kring äldre och alkohol på din arbetsplats, du vet väl att Nestor FoU-center har tagit fram ett material som du kan använda för just detta, ”När blir alkohol ett problem – och för vem?”. Det är ett reflektionsmaterial, avsett främst för äldreboenden och hemtjänsten, som underlag för att diskutera, lära mer, öka medvetenhet och kunskap kring alkoholmissbruk bland omsorgstagare. Gå in här för att läsa mer om materialet som tar upp äldre och alkohol >