Tänk efter före – Goda vanor för att förebygga fall och fallskador

Nyckelord: 
Fallförebyggande, Fallprevention, Fallrisk, Förebyggande & rehabiliterande arbete
Författare: 
Nestor FoU-center
Utgivningsår: 
2006
Pris: 
0 kr

Broschyren är tyvärr slutsåld. 

(Broschyren ger råd och tips om hur man kan förebygga fallolyckor bland äldre. I broschyren beskrivs riskfaktorer för att falla och förändringar som sker i kroppen i samband med åldrandet. Den ger också förslag på vad man kan göra för att bevara det friska friskt så länge som möjligt. I broschyren ingår en checklista att användas för översyn och bedömning av risker i hemmet.)

 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16