Om Social dokumentation

Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar:

– Vad ska dokumenteras?
– Hur ska dokumentationen utformas?
– Varför är dokumentation viktig?

Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Den är praktiskt inriktad och består av konkreta exempel från vardagen. Övningar och reflektioner är en röd tråd genom utbildningen.

Webbutbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015.