Uppdrag

Vårt uppdrag är att stödja hållbar kvalitetsutveckling i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i Stockholms södra länsdel, där våra ägarorganisationer* ligger.

Alla Nestors projekt är och ska vara grundade på forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och vetenskapliga metoder. De områden och frågor vi arbetar med ska alltid vara angelägna för våra ägare.

I uppdraget ingår även att sprida kunskap genom aktiviteter och forum för kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och ömsesidigt lärande.

*Ägarorganisationerna är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje Tyresö och Värmdö samt Stockholms läns landsting.

 

Så här är uppdraget formulerat
i vår verksamhetsberättelse: