1 februari 2023

Så ser äldre personer på kommuners webbinformation och tjänster

Nu klar! FoU-rapport på temat äldre och digitalisering, med fokus på äldres användning av kommuners hemsidor, utifrån de äldres synvinkel.

Att äldre personer riskerar att bli exkluderade när allt fler samhällsfunktioner digitaliseras är känt. Nu finns en färsk FoU-rapport i ämnet. Rapporten tar upp hur äldre personer uppfattar och förhåller sig till information och tjänster som finns på kommuners webbplatser, främst gällande informationssökning kring äldreomsorg, seniorriktade aktiviteter och bibliotekstjänster.

Studien är gjord av Nestors projektledare Sara Cederbom och Karin Högstedt och bygger på intervjuer med äldre personer i södra Stockholm. Här framkommer bl.a. att kunskapen och kännedomen om kommunernas hemsidor varierade stort bland de intervjuade. Och att intervjupersonerna hade som önskemål att kommunerna i högre grad skulle erbjuda någon form av kunskapsstöd för att bättre kunna använda internet. De såg även att kommunen skulle efterfråga deras, de äldres, erfarenheter kring digitala tjänster. (Titta på videoklippet ovan för mer inblick i rapporten!)

FoU-rapporten har en tvilling som publicerades 2021, där bibliotekarier, biståndshandläggare, och personer på kommuners kontaktcenter och kommunikationsenheter intervjuats om äldres digitala användning och utformningen av digitala tjänster för gruppen äldre.

FoU-rapporterna ingår som del 2 och 3 i ett tredelat projekt, där den första delen var en enklare kartläggning av hur kommuners webbtjänster för äldre personer är utformade. Kartläggningen finns i presentationsformat (inte som FoU-rapport).

Läs den senaste rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – användarnas perspektiv” (2023) >

Läs den föregående rapporten ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster – kommunens perspektiv” (2021)>

Ladda ner Kartläggning av kommuners digitala tjänster (pdf) >

Rapportförfattarna Sara Cederbom, leg. fysioterapeut, med. dr i medicinsk vetenskap & Karin Högstedt, leg. fysioterapeut, med. master i fysioterapi