15 december 2023

Anslut till Lifecare-workshop i februari!

Den 8 februari arrangeras en workshop där äldreomsorg, primärvård och geriatrik i Haninge, Nynäshamn och Tyresö träffas fysiskt för att skapa konkret verkstad kring sköra äldre som skrivs ut från sjukhus.

Lifecare-träffen i december med Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I februari ges ytterligare en workshop.

Workshopen handlar om kommunikation i Lifecare-systemet och ges den 8 februari. Samma workshop gavs för dessa kommuner i december, men nu finns ytterligare en möjlighet. Det är Nestors Mötesplats för lokal samverkan i Haninge-Nynäshamn-Tyresö som bjuder in.

Uppmaningen, att anmäla sig, kommer inte bara från Nestor utan även från verksamhetschef Lena Bäckström vid Vendelsö vårdcentral, som också är geografiskt samordningsansvarig (GSA). I ett mail till andra verksamhetschefer beskrev hon december-workshopen som mycket lyckad. Hon skrev att deltagarna tyckte att workshopen ”… på ett bra sätt belyste sådant som fungerar bra, men att den även lyfte knepigheter kring Lifecare och utskrivningsprocessen. Och även det faktum att samsyn kring detta är essentiell för en säker vårdkedja för våra äldre och sköra”. Lena tipsade de andra vårdcentralerna att skicka åtminstone en sjuksköterska per vårdcentral till den kommande workshopen.

Workshopen vänder sig till dig som arbetar med samverkan, utskrivning och liknande inom äldreomsorg, primärvård och geriatrik i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Lifecare är ett gemensamt it-kommunikationsverktyg för samverkan mellan kommun och region vid utskrivning av patienter från slutenvård.

Läs mer >

Läs om Lifecare-träff i juni 2023 med kommunerna Botkyrka och Huddinge (artikel) >

Har du frågor, kontakta helen.lieberman-ram@nestorfou.se, samordnare på Nestor.