9 juni 2020

Läs Nestors artikel om hemtjänst och hälsofrämjande vanor!

 

 

 

Nu kan du läsa en artikel i det senaste numret av tidskriften Äldre i centrum som tar upp frågan kring hemtjänstens roll för äldre personers hälsofrämjande vanor och  vad  de äldre tänker om det, och även vad de äldre ser som hälsofrämjande vanor.

Artikeln är skriven av tre projektledare på Nestor och utgår från deras rapport ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?”

Läs artikeln här (länk Äldre i centrum) >
Läs rapporten här >