25 september 2020

Deltagare sökes till enkätstudie om IBIC!

Vi söker processledare och projektledare knutna till IBIC (Individens behov i centrum), och andra personer som är kunniga om implementering av IBIC, till en enkätundersökning.

Nestor FoU-center genomför just nu en enkätstudie tillsammans med Uppsala universitet kring Individens behov i centrum (IBIC) och hur denna modell införs i Sveriges kommuner. Med anledning av det söker vi nu personer som vill delta i enkätundersökningen. Dessa är processledare eller projektledare för IBIC, eller andra personer med god inblick i implementeringen av IBIC. Om du är en av dem, välkommen att anmäla intresse! Och sprid gärna vidare till andra eventuellt berörda!

Syftet med studien är att få mer kunskap om vilka faktorer som påverkar implementeringen och hur nya arbetssätt tillvaratas och överlever i organisationerna.

Om du undrar något kring studien, kontakta emanuel.ahlfeldt@nestorfou.se