4 juni 2021

Digitalisering och delaktighet – nytt samarbete mellan fem FoU:er och KI-forskare

Nu har fem FoU-enheter i Stockholm sparkat igång ett regionövergripande projekt om delaktighet och digitalisering. FoU:erna ska tillsammans med en forskargrupp vid Karolinska institutet engagera kommuner och andra organisationer i att arbeta med delaktighet knutet till digitalisering. Utöver detta ska en forskningsansökan till Forte skrivas.

Nestor har under våren tillsammans med länets socialtjänstrelaterade FoU-enheter och Karolinska institutets forskargrupp CACTUS gått ihop i ett projekt om delaktighet och utanförskap som en konsekvens av digitalisering. Projektet inleddes med ett dialogforum i maj, där ett drygt 100-tal representanter från länets kommuner och andra verksamheter deltog för att få insyn i projektet, och på önskemål från projektgruppen själva delge idéer och erfarenheter till projektet. En viktig del av arbetet blir att få till ”samskapande projekt” mellan FoU:er, forskning, kommuner och andra berörda organisationer.

Ytterligare två dialogträffar planeras till hösten. Projektgruppen kommer utöver detta även att skriva en forskningsansökan till Forte inför 2022.

Projektet heter ”Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället”. Här ingår Nestor FoU-center, FoU Nordost, FoU Nordväst, FOU nu, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och CACTUS vid Karolinska Institutet.

Nestors två delprojekt om digitalisering och äldre

  • En mindre kartläggning gjordes 2020 av hur några av Stockholms kommuners webbtjänster är utformade för äldre personer.
  • Just nu pågår arbetet med en rapport som fokuserar på kommunernas perspektiv på äldre som användare av kommuners digitala tjänster. Rapporten planeras att vara klar i höst. Läs mer > 

Vill du veta mer om det FoU-gemensamma digitaliseringprojektet eller om Nestors egna projekt, kontakta Karin Johansson, karin.johansson@nestorfou.se