15 mars 2021

Stort intresse för digitalt seminarium om utvärdering av IBIC – anordnat av fyra FoU:er

Förra veckan bjöd Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er in till ett digitalt lunchseminarium med fokus på Vård- och omsorgsanalys forskningsresultat av arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum. Ett 70-tal slöt upp.

Det var i fredags som länets äldre-FoU:er FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bjöd in chefer i länets kommuner och lokala IBIC-nätverk till ett seminarium där rapporten ”Effekten av IBIC – En utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten” presenterades av Eva Hagbjer, en av rapportförfattarna vid Myndigheten för Vård- och omsorgsanlys. Hon lyfte framgångsfaktorer och utvecklingsområden i arbetet med att införa och att använda IBIC. Någar av rapportens slutsatser var:

  • Syftet med IBIC är gott, men de tänkta fördelarna verkar hittills ha uppkommit i begränsad utsträckning.
  • Vi ser få tecken på att IBIC hittills har bidragit till att öka kvalitets- och verksamhetsutvecklingen på kommunal eller nationell nivå
  • Fördelarna måste vägas mot ökad tidsåtgång för utredningarna och en stor arbetsinsats vid införandet
  • Det krävs ett förändringsarbete om IBIC ska kunna uppfylla syftet att stärka socialtjänstens arbetssätt utifrån både brukarens och organisationens perspektiv

Läs rapporten ”Effekten av IBIC – Utvärdering av arbetssättet Individens behov i centrum i socialtjänsten” (länk till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys) >

 

 

 

 

 

Läs Nestors ”Individens behov i centrum – Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC”