Individens behov i centrum

Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC

Nyckelord: 
Behovsbedömning, IBIC (Individens behov i centrum), Implementering
Författare: 
Eva M. Karlsson, Helena Viberg
Utgivningsår: 
2019
Pris: 
0 kr

Den här texten lyfter frågor som kan vara viktiga att ställning till inför beslut om att införa (eller inte införa) IBIC:
– Vad innebär IBIC?
– Varför vill kommunen införa IBIC?
– Vilka konsekvenser för organisationen kan införandet av IBIC ge?
– Hur ska implementeringen av IBIC gå till om det blir aktuellt?

Riktar sig till beslutsfattare, chefer, utvecklingsledare eller andra som är inblandade i processen att ta beslut om, eller arbetar med, att införa av IBIC.

IBIC (Individens behov i centrum) är en modell framtagen av Socialstyrelsen som ska stötta ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för vuxna personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS.