Individens behov i centrum

Förutsättningar, förväntningar & konsekvenser vid beslut och införande av IBIC
Nyckelord: 
Författare: 
Eva M. Karlsson, Helena Viberg
Utgivningsår: 
2019
Pris: 
0 kr

Den här texten lyfter frågor som kan vara viktiga att ställning till inför beslut om att införa (eller inte införa) IBIC:
– Vad innebär IBIC?
– Varför vill kommunen införa IBIC?
– Vilka konsekvenser för organisationen kan införandet av IBIC ge?
– Hur ska implementeringen av IBIC gå till om det blir aktuellt?

Riktar sig till beslutsfattare, chefer, utvecklingsledare eller andra som är inblandade i processen att ta beslut om, eller arbetar med, att införa av IBIC.

IBIC (Individens behov i centrum) är en modell framtagen av Socialstyrelsen som ska stötta ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för vuxna personer som är beviljade insatser från socialtjänsten utifrån SoL eller LSS.
 

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16