19 maj 2015

Exemplet Bromma – stödja äldre vid hemgång från sjukhus

På Brommageriatriken arbetar man för att stötta äldre som skrivs ut från sjukhuset. Bland annat har ett riskbedömningsverktyg tagits fram. Carina Metzner, ST-läkare vid Brommageriatriken, berättade om detta arbete för Nestors geriatriknätverk tidigare i våras.

Det finns olika metoder för att ge stöd till sköra äldre personer som skrivs ut från en geriatrisk vårdavdelning. Bromma-geriatriken, som är del av Stockholms sjukhem, har tagit fram ett riskbedömningsformulär som började användas 2013. Formuläret innehåller frågor om bland annat hjärtsvikt, KOL, smärta, ångest/depression och risk för återinläggning inom 30 dagar.

LakarenBrommageriatrik2015-04-17
Carina Metzner, ST-läkare vid Brommageriatriken besökte Nestors geriatriknätverk.

– Många patienter återkommer till sjukhuset inom 30 dagar. De ringer efter ambulans istället för att söka upp vårdcentral, säger Carina Metzner, ST-läkare vid Brommageriatriken, som inbjöds till Nestors geriatriknätverk för att berätta om arbetet kring bedömningsinstrumentet som hon varit med att ta fram.

Patienter som uppvisar högre riskpoäng får remiss till en patientvägledare och uppföljning i hemmet med hjälp av ett bedömningsteam. Patienter som uppvisar lägre riskgrad erbjuds telefonsamtal från sjuksköterska efter hemgång.

SSH_MG_8013
Teamet som arbetar med att stödja sköra äldre vid hemgång från Bromma sjukhus. Greger Slättman, specialistläkare i geriatrik, Carina Metzner, ST-läkare i geriatrik, Rigmor Arvidsson, distriktssjuksköterska och patientvägledare, Malin Eriksson, distriktssjuksköterska Foto: Alexander Ruas

Foto Alexander Ruas

Om de äldre behöver slutenvård läggs de in direkt på en geriatrisk vårdavdelning.

Sedan starten i september 2014 har teamet gjort 100 hembesök. Tio procent av hembesöken har lett till planerad inläggning på Brommageriatriken.

Brommageriatrikens metod är nominerad till Guldskalpellen som delas ut av Dagens Medicin.

Läs mer
– Länk till Stockholms sjukhem >
– Länk till Dagens Medicin >
– Så här arbetar Nynäshamns-geriatriken för att stödja äldre som skrivs ut från sjukhus. >