24 mars 2023

Filmklipp för er som ska ta tåget mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst

Socialtjänsten står som bekant inför ökade krav på att blir mer kunskapsbaserad. Men vilken typ av kunskap ska införas? Vad innebär egentligen begrepp som vetenskap, evidens, beprövad erfarenhet och evidensbaserad praktik – begrepp som i det här sammanhanget är bärande? Och var kommer den praktiska kunskapen in?

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi, lyfter dessa frågor i den filmade intervjun nedan, där Nestors Helén Lieberman-Ram ställer frågorna. Samtalet tar avstamp från Emanuels FoU-rapport ”Begrepp i rörelse. En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten” (2022). Ladda ner rapporten här >