15 september 2022

Föreläsning som lyfter ämnet äldre och smärta

I december ger Nestor föreläsningen ”Ska det behöva göra ont att bli gammal?” för omsorgspersonal i södra Stockholm. Föreläsare är Sara Cederbom som är leg. fysioterapeut och har disputerat i ämnet smärta.

Sara Cederbom

– Smärta är ett stort problem för många äldre och ger onödigt lidande, både fysiskt och psykiskt. De äldre får helt enkelt inte den vård och behandling de har rätt till.

Det säger Sara Cederbom som är leg. sjukgymnast och sedan länge har forskat om smärta. I december föreläser hon för omsorgspersonal i södra Stockholm. Föreläsningen tar upp vad som är smärta, orsaker till smärta och hur smärta kan identifieras. Och även vad som kan göras för att hjälpa personer att hantera sin smärta för att på så sätt bli mer aktiva och få bättre livskvalitet. Sara kommer att ge verktyg för hur man kan jobba med smärtproblematik på individnivå och även systematiskt, i verksamheten där man arbetar.

Vilka är dina erfarenheter av smärtfrågor på äldreområdet?

– Jag har forskat inom området i snart 20 år och har mött många äldre som känt hopplöshet och inte trott att de kunnat få en bättre livskvalitet, så det känns bra att få sprida kunskap om något som faktiskt går att göra något åt, för dessa personer.

Något du vill tillägga?

– Ja! Jag hoppas att smärtproblematik hos äldre ska börja tas på allvar och bli lika angeläget att snacka om som exempelvis fallförebyggande arbete. Smärta förkortar våra liv!

Föreläsningen ges digitalt den 1 december och vänder sig till chefer och medarbetare i äldreomsorgen i södra Stockholm (kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö). Anmäl dig redan nu >