24 mars 2023

Huddinge medverkar i forskningsprojekt om samverkan

Inom ramen för ett FoU-gemensamt forskningsprojekt har representanter från Huddinge kommun, en vårdcentral, några pensionärsorganisationer och Svenska kyrkans församling Trångsund-Skogås tidigare i år ”workshoppat” för att förebygga ohälsa bland äldre.

Workshop med personer från kommun, region och andra organisationer, ledd av forskare från projektet SAMSAS.  Skogås. Fr. vänster: Helen Odisho, Ann-Cathrin Lindell, Helena Strehlenert, Åsa Johansson Stridh, Ellica Mattson Österlund, Eva Hjelm, Anna Bäckman Lauffs, Cristofer Lindgren, Karin Johansson, Helena Reuterham, Carola Nordebrink, Ida Goliath, Kathrine Eriksson, Ann-Louise Bergquist och Mia Flink. Foto: Stiftelsen Äldrecentrum

– Vi har lärt känna varandras verksamheter och på så sätt kunnat samarbeta kring aktiviteter samt hjälpas åt att nå ut till seniorer i närområdet. Det känns givande att faktiskt landa i något som kommer att göra skillnad för målgruppen bara genom att vi har lärt känna varandra.

Det sa Helena Reuterham och Anna Bäckman Lauffs på socialförvaltningen i Huddinge kommun på en avslutande workshop i Skogås tidigare i år, där representanter från kommun, region och andra organisationer träffades på en sista workshop-träff inom ramen för ett FoU-gemensamt forskningsprojekt, där bland andra Nestor FoU-center ingår. Projektet heter SAMSAS och har siktet inställt på att skapa samverkansmodeller för att förebygga ohälsa bland äldre. En av SAMSAS-forskarna, Maria Flink från FoU nu, säger:

– Vi har tillsammans med deltagarna identifierat hur samverkan har sett ut tidigare, och satt mål för vad man vill samverka kring samt planerat hur dessa ska uppnås. Målet som de själva har satt är att nå äldre personer i Skogås med ett utbud av aktiviteter som passar olika behov.

Samverkansmodellen innebär i korthet en rad identifierade samverkansaktörer och planer för hur samverkan ska ledas och organiseras. För att nå gruppen äldre personer har ett arbete inletts för att sprida information om vilka aktiviteter som finns.

Deltagare i denna workshopserie var Huddinge kommuns förebyggande enhet, Capio vårdcentral Skogås, de lokala pensionärsorganisationerna PRO och SPF och Svenska kyrkan i Huddinge, Trångsund-Skogås församling.

Workshop-träffarna i Skogås ingick i forskningsprojektets andra fas, som nu fortsätter i Stockholms stad med liknande upplägg.

Om forskningsprojektet
Workshopserien med Huddingeorganisationerna ingår som en del av forskningsstudien SAMSAS (Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt) som leds av Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU:er FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

SAMSAS projektidé är att studera, samskapa och utvärdera nya samverkansformer. Detta görs i partnerskap med äldre personer, personal inom vård och omsorg samt beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region. Samverkansmodellerna som tas fram i projektet är tänkta att stödja äldre personer att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Projektet pågår under fyra år med Forte-medel.

Projektansvarig är Ida Goliath, forskare/utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Läs mer om forskningsprojektet SAMSAS >