25 augusti 2022

Höstsvalka för kunskapstörstiga chefer och medarbetare!

Hösten är snart här vilket innebär att vi på Nestor erbjuder en rad digitala föreläsningar och chefsträffar om fallrisk, teamarbete, smärta och andra angelägna äldrerelaterade ämnen, se nedan! Dessutom kommer tre FoU-rapporter att färdigställas under hösten, bland annat del 2 om hälso- och sjukvård på särskilt boende. Och inom kort lanseras vår reviderade webbutbildning ”Minska risken för fall”. Våra projektarbeten och samverkansforum fortsätter med oförminskad energi, kan vi lova – allt detta för och tillsammans med er som är chefer och medarbetare i våra ägarorganisationer.

Vår FoU-chef Eva Lindqvist går som vi tidigare nämnt över till Socialstyrelsen i september för att leda det nyinrättade nationella kompetenscentret för äldreomsorg. Rekryteringen av en ny FoU-chef pågår och i mellantiden kommer vår samordnare Helén Lieberman-Ram att vara tillförordnad FoU-chef.

 

Höstens digitala evenemang:

Tisdag den 6 september, kl. 8.15-9.30
Chefsmorgon: Vi presenterar Nestors reviderade webbutbildning ”Minska risken för fall”
Läs mer och anmäl dig nu >

Måndag den 19 september kl. 13.30-15.30
Föreläsning för omsorgspersonal: ”Minska risken för fall ha koll på läkemedel, träning och bra mat”
Läs mer och anmäl dig nu >

Tisdag den 4 oktober, kl. 13.30-15.30
Föreläsning för seniorer: ”Minska risken för fall ha koll på läkemedel, träning och bra mat”

Onsdag den 19 oktober, kl. 8.15-9.30
Chefsmorgon: ”Personer med beroendeproblematik – kan ålder påverka bedömningen av behov och tillgång till stöd från socialtjänsten?”

Tisdag den 8 november, kl. 8.15-9.30
Chefsmorgon: Om FoU-rapporten: ”Äldre som användare av kommuners digitala information och tjänster. Användarnas perspektiv”

Onsdag den 16 november, kl. 13.00-15.30
Nestorcafé: ”Att arbeta i team. När, hur och varför?”
För chefer och medarbetare i Nestors ägarkommuner

Torsdag den 1 december, kl. 13.30-15.30
Föreläsning för omsorgspersonal: ”Ska det behöva göra ont att bli gammal?”

Onsdag den 7 december, kl. 8.15-9.30
Chefsmorgon – om Nestors FoU-rapport ”Hälso- och sjukvård på särskilt boende, del 2”

Bocka av datumen i din kalender – information och anmälningslänkar läggs in på respektive evenemang under höstens gång.

Alla evenemang ligger i vårt kalendarium >
Ladda ner lista över evenemangen (pdf) >

Nestor ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, och Region Stockholm