20 april 2017

Nyblivna biståndshandläggare, i höst kommer webbutbildningen för er

Nu är steget mot en färdig webbutbildning för nyblivna biståndshandläggare ännu närmare. I oktober är utbildningen klar.

I höst släpper Nestor FoU-center den webbaserade utbildningen ”Biståndshandläggare – ny i yrket”. Utbildningen riktar sig till nyblivna biståndshandläggare inom äldreområdet. Tanken med utbildningen är att handläggarna ska bli tryggare i den nya yrkesrollen, och få en stadig grund för att genomföra professionella utredningar och bedömningar av äldre personers behov.

Utbildningen består av fyra delar: Äldre och åldrande, regelverk och förutsättningar, förhållningssätt och bemötande samt handläggningsprocessen och samverkan.

I utbildningen ingår fakta, fallbeskrivningar, kunskapsfrågor, reflektionsfrågor, länktips med mera. Den tar cirka 4 timmar att göra. Utbildningen är gratis för Nestors ägarkommuner (i södra Stockholm) och kostnadsbelagd för övriga kommuner i Sverige. Prisuppgifter, gå in här >

Varför gör Nestor den här utbildningen?

– Att som nyutexaminerad socionom träda in i rollen som biståndshandläggare är inte alltid det lättaste. Huddinge kommun kontaktade Nestor med en fråga om det skulle kunna gå att göra något stöd till nya biståndshandläggare, så att de på ett bra sätt kommer in i arbetet och känner sig trygga i sin roll. Kanske skulle det gå att göra en webbutbildning?, säger Eva Karlsson, projektledare på Nestor.

Utbildningen är framtagen av Nestor FoU-center i samarbete med erfarna bistånds-handläggare från Haninge kommun, Huddinge kommun och Värmdö kommun. Arbetet utgår från Socialstyrelsens allmänna råd ”Om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007:17).

Ladda ner infoblad om webbutbildningen här (pdf) >

Frågor om utbildningen?
Kontakta Eva Karlsson, projektledare, Nestor FoU-center, eva.karlsson@nestorfou.se