15 augusti 2023

Om glapp och samverkan mellan kommunens äldreomsorg och vuxenenhet

Läs vår färska FoU-rapport ”Om intern samverkan i kommunal förvaltning – kring personer med psykiatrisk och/eller missbruksproblematik” av Nestors projektledare Eva Karlsson.

Nestor har på uppdrag av en kommun i södra Stockholm tittat närmare på frågor som rör glapp och samverkan mellan en kommuns äldreomsorg och vuxenenhet, där missbruksenhet och socialpsykiatri ingår. Uppdraget handlade om att se över den nuvarande samverkan mellan verksamheterna kring äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik, och att ge förslag för hur samverkan skulle kunna utvecklas. Rapporten bygger på intervjuer med personal från de olika verksamheterna. Här framkom att även om personalen var positiv till att samverka så skedde detta inte i någon högre grad. Det blev också tydligt att samverkan inte var det enda problemet, utan även att verksamheterna skilde sig markant från varandra, exempelvis formell struktur, arbetssätt, resurser och insatser, vilket i hög grad påverkade det stöd som klienterna erbjöds.

Titel: ”Om intern samverkan i kommunal förvaltning – kring personer med psykiatrisk och/eller missbruksproblematik” läs rapporten >

Författare: Eva M. Karlsson, fil. dr i etnologi och projektledare, Nestor FoU-center

Frågor om rapporten? Kontakta författaren eva.karlsson@nestorfou.se