22 september 2020

Om sjuksköterskors, fysio- & arbetsterapeuters kunskap

Används sjuksköterskors, fysioterapeuters och arbetsterapeuters kunskap fullt ut på säbo? Frågan ställs i Nestors rapport som gavs ut i september.

Titta på filmklippet (YouTube) där Linda Nyholm,
en av rapportförfattarna, får
fem frågor.

Vår senaste rapport ”Sjuksköterskor, arbetsterapeuter & fysioterapeuter på särskilt boende – hur kan deras kompetens komma de äldre och verksamheten till nytta på bästa möjliga sätt?” bygger på enkät- och intervjusvar från de tre yrkesgrupperna. I studien framkommer att det finns vissa förutsättningar för att deras kompetens används och vidareutvecklas, men att det även finns stora hinder för att kompetensen nyttjas fullt ut. Rapportförfattare är Linda Nyholm och Karin Johansson, projektledare på Nestor.

Läs rapporten >