19 september 2016

Nestor anordnar kunskapsdag om äldre med krigstrauman

Regeringsutredare Susanne Rolfner Suvanto efterlyser i tidningen Dagens Samhälle mer kunskap kring äldre som har upplevt krig, tortyr och liknande trauman. Nestor FoU-center arrangerar i oktober ett FoU-café med just detta tema.

dagens-samhalle-bild

 

Har du läst artikeln ”Vi måste lära oss mer om äldre med krigstrauman” i senaste numret av Dagens Samhälle? Här förordar Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, att det är hög tid att höja kunskapsnivån kring hur äldre med trauman från krig och tortyr ska bemötas inom äldreomsorgen.

Och faktiskt, den 10 oktober tar Nestor FoU-center upp just denna tråd!

Då är det FoU-café på temat: ”Äldre som bär på trauman från krig, katastrof och flykt – hur ger vi stöd och omvårdnad med hänsyn till deras upplevelser?”.

– Vi vill att personal inom vård och äldreomsorg får möjlighet att lära mer om hur traumatiska upplevelser från krig och katastrofer, som ju många flyktingar bär med sig, kan sätta spår och komma till uttryck när man blir äldre. Och särskilt när de äldre blir sköra eller drabbas av en demenssjukdom. Vi vill också lyfta fram hur viktig personalen runt de äldre är. Att det krävs lyhördhet och fingertoppskänsla för att kunna lyssna på de äldres berättelser, och samtidigt kunna ge en trygg och säker vård och omsorg, säger Helén Lieberman-Ram, samordnare på Nestor FoU-center.

FoU-caféet är öppet för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, och Stockholms läns landsting.

Två föreläsare är inbjudna att tala om hur äldre påverkas av krig, tortyr och flykt, och om  att ge vård och omsorg till äldre personer som har upplevt trauma. Dessa är Frida Johansson Metso, leg. psykolog, biträdande verksamhetschef, Röda Korsets center för torterade flyktingar och Kajsa Båkman, Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård, vårdlärare.

Anmäl dig till FoU-caféet
Läs mer här >

Läs artikeln i Dagens samhälle (pdf) >