13 maj 2022

Om lärande i hemtjänst under coronan

Ny rapport från Nestor ”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år” ute nu!

Nestors projektledare Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi, och Milja Ranung, specialistsjuksköterska, har undersökt hur lärandet i hemtjänst såg ut under den första pandemivågen.

– Vi på Nestor har länge intresserat oss för begreppet lärande organisation. När pandemin bröt ut ville vi undersöka hur medarbetare inom just hemtjänsten förhöll sig till ett lärande som plötsligt skulle ske snabbt och effektivt, fast det var en situation av kris och kaos, säger Milja Ranung.

I studien framgår att lärandet under denna period i princip handlade om att hantera stora informationsflöden från myndigheter som skulle ut till baspersonalen i form av rutiner och vägledningar. Intervjuerna visar att chefernas närvaro och möjligheter för medarbetarna att lära sig av varandra var viktiga faktorer för att lärandet skulle fungera.

Rapporten bygger på enkäter och gruppintervjuer med chefer, undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst i södra Stockholm.

Filmklippet ovan är en kort intervju med Milja Ranung, cirka två minuter.

Läs mer och ladda ner rapporten ”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år” >