I skuggan av coronaviruset

– En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år

Nyckelord: 
Corona, Hemtjänst, Organisatoriskt lärande
Författare: 
Karin Johansson, Milja Ranung
Utgivningsår: 
2022
Pris: 
0 kr

Den här rapporten tar upp hemtjänstens erfarenheter under pandemins krisartade startskede. Fokus ligger på hur förutsättningarna för kunskapshöjning och lärande för medarbetare och chefer såg ut under denna period och hur lärandet konkret gick till.

Lärandet handlade under denna period till stor del om att förmedla och kanalisera myndighetsinformation om skyddsutrustning och basala hygienrutiner till personalen, i form av rutiner, anvisningar och utbildningsinsatser. Rapporten visar att lärandesituationen i hög grad var beroende av chefens närvaro och tillgänglighet, viljan till kollegialt lärande och graden av motivation hos personalen att lära nytt.

Läs sammanfattande presentation av rapporten (Power point) >

Intervju med Milja Ranung, en av rapportförfattarna

 

Läs sammanfattande presentation av rapporten
Gå in här (powerpoint-format) >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16