4 december 2019

Stort intresse för Trygg hemgång när länets äldre-FoU:er bjöd in

Stockholms läns fyra äldreinriktade FoU-enheter ordnade nyligen en konferens om Trygg hemgång för att presentera sina rapporter på samma tema. Och för att grundligt diskutera olika perspektiv på Trygg hemgång med konferensens deltagare.

Drygt 100 personer från bl.a. kommunledningar, Trygg hemgångsteam, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SKL och  geriatrik, slöt häromdagen upp för att lyssna in och diskutera ämnet ”Trygg hemgång”, vilket syftar till att stärka hemgången för sköra äldre som skrivs ut från sjukhus. Det var Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU-enheter (FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum), som bjudit till konferens på Ulfsunda slott för att presentera sina rapporter kring Trygg hemgång, som har genomförts under året. FoU:erna passade också på att diskutera Trygg hemgång med konferensdeltagarna. Fem teman togs upp. Några av dem handlade om fördelar och nackdelar med hur kommunerna väljer att organisera Trygg hemgång, vilken typ av resultat av Trygg hemgång som kan vara önskvärd och användbar, och vilken typ av stöd som kan eller bör ingå i Trygg hemgång.

Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor FoU-center, var en av arrangörerna.

Blev du som arrangör klokare av diskussionerna, något exempel?

– Även om jag inte ännu har fått någon helhetsbild av vad som diskuterades under alla teman, fick jag en del insikter i den grupp jag satt, som handlade om målgrupper för Trygg hemgång. Vi diskuterade bland annat vilka grupper som behövde förstärkta insatser från hemtjänst, som inte kom från sjukhuset, och som teamen ofta mötte. Där nämndes bland annat personer med missbruk och de som inte ville ta emot hemtjänst.

Vad blir nästa steg utifrån den här konferensen och de rapporter som FoU-enheterna har skrivit?

– Först och främst vill vi ju rapportera om det som kom ut av denna konferens. Nästa steg skulle kunna bli att jobba vidare med frågor runt trygg hemgång tillsammans med praktiken och våra kollegor på de andra FoU:erna, gärna med fokus på de äldres upplevelse.

Se Nestors presentation i filmklippet:

 
Se även FOU nu och Stiftelsen Äldrecentrums presentationer som filmklipp:
– FOU nu (YouTube-länk) >
–  Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (YouTube-länk) >

Ladda ner rapporterna om Trygg hemgång:
– FOU nu: ”Tillsammans för trygg hemgång” (länk till rapporten) >
– Nestor FoU-center: ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus. En beskrivande studie av två Trygg hemgångsmodeller.” (länk till rapporten) >
– Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” (länk till rapporten) >

FOU nu:s Håkan Uvhagen lät sin diskussionsgrupp att fritt välja ämne.

 

Hur organiseras Trygg hemgång? Äldrecentrums Åsa Hedberg Rundgren ledde samtalet.
Här diskuterades vilken målgrupp Trygg hemgång vänder sig till, Äldrecentrums Jenny Österman var samtalsledare.
FOU nu:s Elisabeth Lauritzen ledde diskussion om syftet med Trygg hemgång.