14 december 2017

”Våga fråga – våga se!” har uppdaterats och fått en ansiktslyftning

Med fem år på nacken har webbutbildningen om psykisk ohälsa bland äldre förnyats. Vad är nytt? Frågan går till Milja Ranung, psykiatrisjuksköterska och projektledare på Nestor, som har lett arbetet med att förnya utbildningen.

Milja Ranung har under hösten arbetat med att uppdatera och förnya delar av ”Våga fråga – våga se!”. Nu är det klart.

Webbutbildningen om psykisk ohälsa bland äldre ”Våga fråga – våga se!” vänder sig till personal i äldreomsorgen för att öka baskunskap och ge fler och fylligare perspektiv på psykisk ohälsa bland äldre. Den har funnits sedan 2012 och nu, med fem år på nacken, har utbildningen förnyats.

Milja Ranung, projektledare på Nestor, som har gjort omarbetningen av ”Våga fråga – våga se!” svarar på tre frågor.

Vad är nytt i utbildningen?

– VI har lagt in tre nya avsnitt i en av modulerna. Avsnitten tar upp frågor om äldre och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), våld samt hbtq. Vi har också lagt in fler handfasta råd om vad man som personal eller anhörig kan göra, och hur man bör agera, i specifika situationer. En lista med litteratur- och länktips har lagts till i varje modul och utöver det har statistik och annan hårddata uppdaterats. Vi har justerat och nyanserat språkbruk och uttryck för att ännu bättre spegla den syn på psykisk ohälsa som forskare och personal inom psykiatrin stödjer.

Varför har utbildningen omarbetats precis nu?

– Det händer mycket inom området psykisk ohälsa, exempelvis så har primärvården fått en mer central roll när det gäller utredning och behandling. Psykisk ohälsa hos äldre uppmärksammas också alltmer, och samhället börjar exempelvis få upp ögonen för att våld i nära relationer inte upphör bara för att en person blir gammal.

Om man har redan har gjort utbildningen, är det någon idé att göra om den nu?

– Om det var länge sedan man gjorde den, så absolut! Särskilt med tanke på nya ämnen och reflektionsfrågor som har tillkommit. Att repetera en utbildning kan alltid vara bra, men om man har gjort utbildningen nyligen kan man istället fokusera på att prata och reflektera kring dessa ämnen tillsammans med sina kollegor.

Följande moduler/kapitel ingår i webbutbildningen:

  • Psykisk ohälsa hos äldre
  • Depression och bipolär sjukdom
  • Ångest och sömnstörning
  • Psykossjukdom och konfusion
  • Missbruk och självmord
  • Det kan bli bättre!

Smakprov!
Här kan du se ett smakprov (demofilm 4 min) på utbildningen

 

Läs mer
Webbutbildningen är gratis för personal i Nestors ägarorganisationer och kostnadsbelagd för andra organisationer. Läs mer här >