Om ”Våga fråga – våga se!”

Utbildningen vänder sig till dig som är vård- och omsorgspersonal, sjuksköterska och biståndshandläggare, men även andra yrkesgrupper.

Utbildningen består av sex moduler:
1. Psykisk ohälsa hos äldre
2. Depression och bipolär sjukdom
3. Ångest och sömnstörning
4. Psykossjukdom och konfusion
5. Missbruk och självmord
6. Det kan bli bättre!

Innehåller fakta, fallbeskrivningar, kunskaps- och reflektionsfrågor med mera. Tar cirka 6 timmar att göra. Efter avslutad utbildning får du ett intyg.

Se vår demofilm om utbildningen här! Klicka på pilen i bilden.