Hälso- och sjukvård på särskilt boende

Det här projektet tittar närmare på hur hälso- och sjukvården bedrivs på särskilt boende (säbo) i södra Stockholm, och hur den skulle kunna utvecklas. Två delstudier har genomförts där personer med olika erfarenheter av hälso- och sjukvård på säbo bidrar med sin bild.

I den första delstudien har intervjuer gjorts med ett 20-tal personer som på olika sätt påverkar vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds på säbo. Dessa är sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer för hälso- och sjukvårdspersonal,  läkare i läkarorganisationer, representanter från ASIH samt avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Rapporten heter ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov” läs/ladda ner >

I den andra delstudien gjordes intervjuer med undersköterskor, enhetschefer, arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter på säbo samt kommundietister och biståndshandläggare. Äldre som bor på säbo och deras anhöriga intervjuades också. I denna rapportdel handlar frågorna om hur hälso- och sjukvården på säbo fungerar, vad som skulle kunna utvecklas och hur. Rapporten heter ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 2: En trygg plats med förbättringspotential”, läs/ladda ner >

I den tredje och avslutande projektdelen undersöks vad ett proaktivt förhållningssätt kan innebära och hur det kan utvecklas på särskilt boende/vård- och omsorgsboende, läs mer om delprojektet ”Proaktivt förhållningssätt på vård- och omsorgsboende” > 

Projektledarna Linda Nyholm (t.v.) och Ingeborg Björkman

Projektfakta

Ämne: Hälso- och sjukvård på särskilt boende


Projektledare:

Linda Nyholm och Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020-2024
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se

076-115 99 12

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se

076-115 39 06