Hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestor undersöker i det här projektet hur personer från olika yrkesgrupper ser på möjligheten att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som överskrider nuvarande vårdnivå på särskilt boende. Nuvarande vårdnivå är primärvårdsnivå motsvarande basal hemsjukvård. Ett 20-tal personer kommer att intervjuas. Dessa är sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, läkare och representanter från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), och arbetar i södra Stockholm.

Frågor kring vårdnivå på särskilt boende har diskuterats sedan länge, men har i anslutning till coronapandemin fått stor aktualitet.

Projektet leds av (från vänster) Milja Ranung, Linda Nyholm och Ingeborg Björkman.

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat, Hälso- och sjukvård på särskilt boende


Projektledare:

Linda Nyholm, Ingeborg Björkman och Milja Ranung


Projekttid: 2020-2021
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se

076-115 99 12

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se

076-115 39 06

Milja Ranung
milja.ranung@nestorfou.se
076-115 99 19