En god hälso- och sjukvård för de boende på särskilt boende

I det här projektet undersöks hur behovet av specialiserad sjukvård till äldre personer som bor på särskilt boende under coronapandemin har tillgodosetts, och hur samarbetet/samverkan runt den äldre personen har fungerat. Här undersöks även hur berörda personer ser på möjligheten att vidareutveckla hälso- och sjukvården på särskilt boende.

Projektet har ett tydligt fokus på att förstå hur arbetet har bedrivits och upplevts och vad man utifrån dessa erfarenheter kan ta med i arbetet framåt. Projektet utvärderar inte det arbete som bedrivits och inte heller undersöka eller ta ställning i ansvarsfrågor.

Projektfakta

Ämne: Hälso- och sjukvård på särskilt boende


Projektledare:

Linda Nyholm, Ingeborg Björkman, Milja Ranung


Projekttid: 2020-2021
Status: Pågående