Hälso- och sjukvård på särskilt boende

I detta projekt tittar Nestor närmare på vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på särskilt boende (säbo) idag, och om det skulle vara möjligt att erbjuda andra typer av insatser. Här undersöks även vilka aktörer som skulle kunna vara aktuella för säbo att samarbeta med i framtiden, exempelvis Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), som genom ett tilläggsuppdrag kan utföra insatser under pandemin. Coronapandemin är inte i fokus i detta projekt men vi vill fånga in hur samverkan med ASIH har fungerat.

Projektet består av två delstudier, där informanter berättar om sin syn på hälso- och sjukvård på säbo.

I den första delstudien intervjuas ett 20-tal personer som på olika sätt påverkar vilka hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds på säbo. Dessa är sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer för hälso- och sjukvårdspersonal,  läkare i läkarorganisationer, representanter från ASIH samt avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I den andra delstudien intervjuas fler yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård, vilka är arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. I denna delstudie ingår också omvårdnadspersonal, enhetschefer samt boende och anhöriga  med anknytning till säbo.

Analys och rapportskrivning för den första delstudien blev färdigt november 2021. Rapporten heter: ”För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende Del 1: Gapet mellan uppdrag, resurser och äldres behov” Ladda ner rapporten >

Projektets andra del startas upp under hösten 2021.

Projektledarna (från vänster) Linda Nyholm och Ingeborg Björkman

Projektfakta

Ämne: Coronarelaterat, Hälso- och sjukvård på särskilt boende


Projektledare:

Linda Nyholm och Ingeborg Björkman


Projekttid: 2020-2021
Status: Pågående

Om du vill veta mer - kontakta projektledarna

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se

076-115 99 12

Ingeborg Björkman
ingeborg.bjorkman@nestorfou.se

076-115 39 06