En kunskapsbaserad socialtjänst baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

I det här projektet har vi tittat närmare på begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen återkommer ständigt i den offentliga debatten kring att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst och de är samtidigt svåra att ringa in. De definieras och används på olika sätt i olika sammanhang och av olika aktörer, vilket medför risk för missförstånd och att dialog försvåras. Ambitionen med projektet har varit att främja reflektion och diskussion som kan leda fram till en mer gemensam förståelse av de aktuella begreppen. Projektet var även tänkt att bidra till nya perspektiv och idéer inför det fortsatta arbetet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

FoU-rapporten ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten” skrevs.
Läs/ladda ner rapporten >
Läs artikel om rapporten (Nestors webbplats) >

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst, Vetenskap och beprövad erfarenhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi


Projekttid: 2022
Status: Genomfört

Vill du veta mer - kontakta projektledaren