En kunskapsbaserad socialtjänst baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

I det här projektet tittar vi närmare begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen återkommer ständigt i den offentliga debatten kring att skapa en mer kunskapsbaserad socialtjänst och de är samtidigt svåra att ringa in. De definieras och används på olika sätt i olika sammanhang och av olika aktörer, vilket medför risk för missförstånd och att dialog försvåras. Ambitionen med projektet är att främja reflektion och diskussion som kan leda fram till en mer gemensam förståelse av de aktuella begreppen. Projektet är även tänkt att bidra till nya perspektiv och idéer inför det fortsatta arbetet mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Del 1 – en dokumentstudie

I projektets första del har en FoU-rapport skrivits. Den heter ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten” och blev klar i mars 2022. Rapporten går igenom hur de nämnda begreppen definieras och används i statliga utredningar, rapporter och forskning. Rapporten visar bland annat att det saknas gemensamt etablerade definitioner och att flera definitioner förekommer parallellt i olika sammanhang. Den visar också att begreppen har förändrats över tid.

Läs rapporten ”Begrepp i rörelse….” >
Läs artikel om rapporten (på Nestors webbplats) >

Del 2 – seminarieserie och dialog

Nestor ser att ett effektivt utvecklingsarbete mot en mer kunskapsbaserad socialtjänst sannolikt kräver ett ökat arbete med dessa begrepp. I projektets andra del erbjuds därför seminarier med utgångspunkt från rapporten. Här vill vi bidra till reflektion och konstruktiv dialog kring hur begreppen används och även hur man vill definiera dem i sin egen verksamhet i arbetet med att bygga en kunskapsbaserad socialtjänst. Seminarierna är planerade till hösten 2022.

Läs mer om seminarierna (länk läggs in inom kort) >

Projektfakta

Ämne: Kunskapsbaserad socialtjänst, Vetenskap och beprövad erfarenhet


Projektledare:

Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi


Projekttid: 2022
Status: Pågående

Vill du veta mer om projektet?