Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Hösten/vintern 2019 genomfördes en utbildningsomgång som vände sig till chefer och ledare inom vård och omsorg. Den innehöll seminarier med föreläsningar och grupparbeten om kvalitetsledningssystem, kvalitetsteorier och forskning om hållbart utvecklingsarbete, och egna förbättringsarbeten.

Mer information om utbildningen kommer hösten 2020.

Karin Högstedt – leder utbildningen i systematiskt kvalitetsarbete.

Projektfakta

Ämne: Systematiskt kvalitetsarbete


Projektledare:

Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78


Projekttid: 2018 och framåt
Status: Pågående