Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Den här utbildningen gavs årligen för chefer och ledare inom vård och omsorg. Utbildningen gavs 2016-2019 och bestod av en seminarieserie som omfattade föreläsningar och grupparbeten kring utvecklingsarbete, förbättringsmetoder och kvalitetsledningssystem. Här arbetade deltagarna även med konkreta förbättringsarbeten inom de egna verksamheterna.

Föreläsningen gavs digitalt 2021-2022.

Relaterat:
Artikelblänkare om utbildningen >
Reportage ”Här lär sig chefer kvalitetsarbete genom ledningssystem >

Projektfakta

Ämne: Systematiskt kvalitetsarbete


Projektledare:

Linda Nyholm, leg. dietist & Karin Högstedt, leg. fysioterapeut, med. master i fysioterapi


Projekttid: 2016-2022
Status: Genomfört

Vill du veta mer - kontakta projektledarna

Linda Nyholm
linda.nyholm@nestorfou.se
076-115 99 12

Karin Högstedt
karin.hogstedt@nestorfou.se
073-612 21 78