Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete

Den här utbildningen ges årligen och vänder sig till chefer och ledare inom vård och omsorg. Utbildningen gavs första gången 2016 och består av en seminarieserie som omfattar föreläsningar och grupparbeten kring utvecklingsarbete, förbättringsmetoder och kvalitetsledningssystem. Här arbetar deltagarna även med konkreta förbättringsarbeten inom de egna verksamheterna.

Läs om kommande utbildningsomgång – hösten 2021 >

Relaterat:
Artikelblänkare om utbildningen >
Reportage ”Här lär sig chefer kvalitetsarbete genom ledningssystem >

Karin Högstedt (tv) och Linda Nyholm

Projektfakta

Ämne: Systematiskt kvalitetsarbete


Projektledare:

Linda Nyholm, linda.nyholm@nestorfou.se, tel. 076-115 99 12 & Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel. 073-612 21 78


Projekttid: Tills vidare
Status: Pågående