24 mars 2021

Skapa förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem!

För dig som är nyfiken på Nestors utbildning i förbättringsarbete inom kvalitetsledningssystem som ges i höst,

Till hösten ges ännu en omgång av utbildningen ”Förbättra din verksamhet – utbildning i förbättringsarbete” och vänder sig till chefer/ledare i Nestors ägarorganisationer. Deltagarna ska innan kursstart fundera ut ett förbättringsområde, vilket ska identifieras utifrån vad som inte fungerar så bra på den egna enheten. Det kan vara att teamarbetet sviktar eller arbetet kring delegeringar eller genomförandeplaner. Det kan också vara andra typer av frågor som behöver förbättras, exempelvis omsorgstagarnas delaktighet, inflytande och självbestämmande. I hemtjänsten kanske rutinerna kring det första besöket hos en ny omsorgstagare behöver omarbetas.

Under utbildningens gång arbetar kursdeltagarna fram en struktur för hur förändringsarbetet ska förankras i den ordinarie verksamheten, och också hur implementeringen ska ta stöd av ledningssystemet. Mätbara mål som är relevanta för förändringsarbetet arbetas också fram.

Gå till inbjudan (i vårt kalendarium) >

Anmälan kan göras från och med i mitten av april 2021, först till kvarn gäller. (Vi reserverar oss för möjligheten att manuellt fördela kursplatser om söktrycket blir stort, för bästa möjliga fördelning mellan olika ägarkommuner.)

Har du frågor, kontakta någon av utbildningsledarna:
karin.hogstedt@nestorfou.se
linda.nyholm@nestorfou.se

Nestors ägarorganisationer är kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö, och Region Stockholm.