Förutsättningar för individuellt och organisatoriskt lärande vid omsorg i ordinärt boende under det första året med covid-19

Projektet belyser hur olika hemtjänstenheter har hanterat utmaningar kring kunskap och lärande som har ställts under pandemin. Mer specifikt tar vi upp hur hemtjänstens chefer och medarbetare har arbetat för att inhämta, förmedla och skapa rutiner kring ny nödvändig kunskap.

Projektet presenteras i en FoU-rapport som blev klar våren 2022.

Karin Johansson och Milja Ranung leder detta projekt.

Projektfakta

Ämne: Organisatoriskt lärande


Projektledare:

Milja Ranung och Karin Johansson


Projekttid: 2020-2022
Status: Genomfört

Kontakt

Milja Ranung
milja.ranung@nestorfou.se
076-115 99 19

Karin Johansson
karin.johansson@nestorfou.se
076-115 99 10