Förutsättningar för individuellt och organisatoriskt lärande vid omsorg i ordinärt boende under det första året med covid-19

Det här projektet beskriver hur olika hemtjänstenheter har hanterat utmaningar kring kunskap och lärande under coronapandemin. Intervjuer har gjorts med chefer och medarbetare inom hemtjänst om hur de har arbetat för att inhämta, förmedla och skapa rutiner kring ny nödvändig kunskap.

Projektet presenterades våren 2022 i FoU-rapporten”I skuggan av coronaviruset – En studie om förutsättningar för lärande i hemtjänst under pandemins första år”, läs/ladda ner rapporten >

Läs artikel om projektet och se filmad intervju med en av rappportförfattarna >

Projektfakta

Ämne: Organisatoriskt lärande


Projektledare:

Milja Ranung och Karin Johansson


Projekttid: 2020-2022
Status: Genomfört