Utveckling av förutsättningar för ett organisatoriskt lärande i hemtjänst

Projektets övergripande syfte är att synliggöra och stärka de faktorer som ökar förutsättningarna till ett organisatoriskt lärande, för en hållbar och samtidigt flexibel verksamhet av god kvalitet. Detta kommer att göras utifrån erfarenheter som har gjorts under coronapandemin, tillsammans med olika intressenter inom hemtjänst.

Projektledarna (från vänster) Karin Högstedt, Eva Karlsson och Milja Ranung strax efter avslutat projektplaneringsmöte.

Projektfakta

Ämne: Organisatoriskt lärande


Projektledare:

Eva Karlsson, Karin Högstedt, Milja Ranung


Projekttid: 2020-2021/2022
Status: Pågående