Föreställningar om äldre personers samlevnad och relationer

En studie om förhållanden, relationer och anhörigskap sent i livet

Nyckelord: 
Socialt innehåll
Författare: 
Palle Storm
Utgivningsår: 
2011
Pris: 
0 kr

Äldre personers samlevnad är ett ämne som inte alltid får så mycket uppmärksamhet i forsknings- och utvecklingsarbeten. Det kan bland annat bero på sociala normer och tabun som omgärdar detta område. Rapporten handlar om äldre personers egna erfarenheter och reflektioner om åldrande, relationer, förhållanden, samliv och anhörigskap sent i livet.