Socialt innehåll i dagen för äldre

Tio förbättringsarbeten inom äldreomsorgen

Nyckelord: 
Socialt innehåll
Författare: 
Maria Söderberg
Utgivningsår: 
2007
Pris: 
0 kr

Rapporten beskriver projektet ”Socialt innehåll i dagen för äldre” där tio arbetsgrupper inom äldreomsorgen har utvecklat lokala förändringsarbeten för att uppmärksamma vikten av en meningsfull social tillvaro för äldre. I projektet representeras hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende.

Ta del av materialet:
Ladda ner gratis (ovan). Kan även beställas kostnads- och portofritt*, maila namn och leveransadress: adm@nestorfou.se, kom ihåg att ange vilken publikation det gäller.

*Portofritt om leveranskostnaden är mindre än 200 kronor. Om portot (vid större beställning) blir 200 kronor eller mer faktureras beställaren för hela fraktkostnaden.