Mötesplats för lokal och regional samverkan

En FoU-verksamhet som intermediär i en fragmenterad vård och omsorg om äldre

Nyckelord: 
Samverkan kommun & region
Författare: 
Emanuel Åhlfeldt
Utgivningsår: 
2018
Pris: 
0 kr

En utvärdering av Nestor FoU-centers koncept ”Mötesplats för lokal samverkan”, som syftade till att utveckla och etablera samverkansarenor i vården och omsorgen om äldre.

Syftet med utvärderingen

  • att beskriva mötesplatskonceptet och hur det påverkade förutsättningarna för en mer sammanhållen vård och omsorg
  • att mer generellt förstå hur en regional FoU-enhet kan stödja samverkan och hållbart utvecklingsarbete i vården och omsorgen

Utvärderingen pekar bland annat på att mötesplatserna har skapat nya kontaktvägar mellan kommunens äldreomsorg och landstingets geriatrik och primärvård, och ökad förståelse mellan organisationerna. Mötesplatserna har även fungerat som grund för en mer konstruktiv samverkan.

Rapporten kan fungera som  utgångspunkt för diskussioner om hur samverkan kan byggas upp, och vilken vilken roll en FoU-enhet kan ha i ett sådant arbete.

Sammanfattning
Det finns även en särskilt framtagen sammanfattning av rapporten (7 sidor) ”Ingen ska falla mellan stolarna i vården och omsorgen”. Den kan laddas ner från Nestors webbplats, gå in här>

Pressmeddelande
Läs pressmeddelandet om rapporten. Ladda ner här (pdf) >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16