22 maj 2015

Hallå, hur går det med arbetet kring BPSD hos er?

Under vintern och våren har personal på särskilda boenden på Södertörn gått en 2-dagarsutbildning i en metod för att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens hos äldre (BPSD). Frågan är om de har börjat arbeta med metoden ute på boendena.

Diskussion-IMG_0161Team från en rad särskilda boenden på Södertörn har gått Nestors utbildning om hur man kan arbeta för att förbättra för äldre personer med demens som har beteendemässiga och psykiska symtom. I maj träffades alla deltagarna för att diskutera hur långt de har kommit i sitt arbete utifrån utbildningen och hur arbetet kan fortsätta. Och ja – hur går det ute på boendena med att komma igång med arbetet? Nestor ställde frågan till Tumba vård- och omsorgsboende. Biträdande enhetschef, Sofia Stenström,  säger:

– Vi gick utbildningen i januari och har kommit igång med arbetet. Vi har försökt att nå ut till all personal med information om syftet med BPSD-registret. och om hur en registrering och skattning kan gå till. All personal har sett en informationsfilm om BPSD-registreringar och vi har även tagit upp syfte och tillvägagångssätt på möten. Vi har även börjat registrera några av våra brukare. Fem registreringar är gjorda och vi arbetar utifrån de omvårdnadsåtgärder som vi kommit fram till att prova.

Leder arbetet till förbättringar hos er?

Tumba-boende_IMG_0168
Fatou Jonga och Sofia Stenström från Tumba vård- och omsorgsboende har gått en utbildning i hur man använder och på bästa sätt använder BPSD-registret. De deltog på återträffen i maj för att diskutera det fortsatta arbetet med BPSD-registret.

– Ja, vi har redan sett en del förbättringar avseende BPSD-symptom hos några av våra brukare. En av våra brukare har blivit mindre motoriskt orolig. Genom att vi gör registreringar och provar olika omvårdnadsåtgärder får brukarna dessutom en mer individuellt anpassad omvårdnad, på ett strukturerat och kontrollerat sätt, vilket vi tycker är mycket positivt.

Har ni stött på några problem så här i början?

– Ja, vi har haft en del svårigheter. Framförallt är det en utmaning att se till att all personal vet om när det är aktuellt med nya omvårdnadsåtgärder och att få alla att arbeta lika…, och att timvikarier får informationen när de kommer. Det kan även vara svårt att få lugn och ro att sitta ned flera stycken och göra skattningen samtidigt. Det är lätt hänt att vardagen kommer i vägen och att man inte tycker att man hinner ta sig tiden att göra registreringarna. Men, vi har ju redan märkt förbättringar hos några av dem som vi har registrerat så vi vet ju att vi kommer att vinna tid i längden – och att det kan bli en stor förbättring för brukarna. I samband med återträffen har vi förstått att det är viktigt att vi förbereder oss bättre inför registreringarna och skattningarna, och att vi involverar hela teamet på ett bättre sätt.
BPSD-registret är ett av 4 eller 5 nationella kvalitetsregister som syftar till att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Läs artikel om en av utbildningsdagarna i våras >
Läs mer om hur Nestor arbetar med de nationella kvalitetsregistren >