Meningsfull dagverksamhet (Södertälje)

Det här projektet genomförs på två dagverksamheter i Södertälje. Syftet är att ta reda på vad gästerna upplever som en meningsfull verksamhet på dagverksamheten. Syftet är också att ta fram idéer för hur gästernas synpunkter kan bli en del av verksamheten.

Projektet genomförs med metoden tjänstedesign, som i korthet innebär att slutanvändarna, i det här fallet gästerna på dagverksamheten, deltar i hela utvecklingsprocessen.

Resultaten av projektet har presenteras i en intern rapport, som har överlämnats till dagverksamheten i Södertälje kommun.

Projektfakta

Ämne:


Projektledare:

Eva Karlsson, eva.karlsson@nestorfou.se, Milja Ranung, milja.ranung@nestorfou.se


Projekttid: 2018
Status: Genomfört