Om ”Minska risken för fall” – fallprevention

Den här webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och som i ditt dagliga arbete möter äldre. ”Minska risken för fall” ger dig baskunskap om hur man förhindrar fallolyckor. Efter utbildningen kan du skriva ut ett intyg.


Utbildningen innehåller:
– Din roll – arbeta strukturerat
– Förebygg – konkreta åtgärder
– Om det händer

”Minska risken för fall” är gratis för Nestors ägarorganisationer, men kostnadsbelagd för övriga organisationer. Det finns självklart möjlighet att få en förhandstitt för dig som är intresserad och som företräder en kommun eller ett privat vård- och omsorgsföretag.