Om lex Sarah

 

”Lex Sarah” är en webbaserad utbildning som vänder sig till personal i äldreomsorgen. Tanken med utbildningen är att lex Sarah ska fungera som ett verktyg i det förbättringsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Utbildningen tar huvudsakligen upp följande frågeställningar:

– Vad innebär lex Sarah?
– Vad är en lex Sarah-rapport?
– När och varför ska jag rapportera?

Utbildningen tar cirka 20-30 minuter att göra. Du får ett intyg efter genomgången utbildning.