27 oktober 2015

Berika vardagen för de äldre med hjälp av kultur

Vad innebär värdegrund och hur kan vi skapa en bra vardag för de äldre? Det var temat på Nestors FoU-café som hade rubriken ”Berika vardagen för de äldre”.

Lisa Arenö, teaterpedagog och föresläsare.
Lisa Arenö, teaterpedagog och föresläsare.

Att skapa lust och nyfikenhet
Hur ska vi göra för att följa värdegrunden i äldreomsorgen? Det vill säga att ge möjligheter för välbefinnande, ett värdigt liv och bra kvalitet? Lisa Arenö, teaterpedagog, delade med sig av sina idéer om hur vardagen kan bli mer innehållsrik. En bärande tanke är att skapa lust till att ha roligt, lära nytt, skapa möten, gemenskap, delaktighet och nyfikenhet mellan personal och äldre.

Lisa2– Genom att använda oss av kultur kan vi ”leva” värdegrunden. Vi kan alltså använda kultur som ett redskap för att upprätthålla värdegrunden. Jag syftar inte på att vi ska besöka konstutställningar och gå på teater. Jag vill snarare lyfta fram att, och hur, ni kan använda kulturen i vardagen, och på så sätt skapa meningsfullhet, lyfta en tung vardag och ge energi till de äldre. Jag tror att ni som personal med enkla medel kan göra detta på äldreboenden och ute i hemtjänsten. Men det ska inte för den skull ersätta andra aktiviteter, som sångstunder, bingo och liknande som redan finns.

Axplock av Lisa Arenös tips:
Sätt på musik och bjud upp till dans. Kroppsminnen finns kvar när andra minnen försvinner. Eller bara lyssna på musik tillsammans. ”Vi har väl alla en gråtlåt, eller musik som får oss att vilja dansa?”, säger Lisa.

  • Testa hattar av olika modell, går att köpa billigt på loppis. Låt de äldre spegla sig om de har lust.
  • Testa målarböcker, exempelvis Mandalabilder, där man fyller i färgfält i olika figurer. Här avkrävs ingen talang, bara ett meditativt ifyllande. Prova själva, det är faktiskt skönt.
  • Sätt er tillsammans med den äldre vid kaffet och fråga vad hon eller han tycker om att göra, hitta lusten. Dessa samtal kan i sin tur skapa ringar på vattnet. Och enbart samtalet i sig kan ofta skapa god kontakt.
  • Visa konstbilder och fråga de äldre vad de skulle sätt för namn på konstverket, eller prata om vad ni ser i bilden. Eller hitta bilder på nätet av byggnader och städer från förr. Arkitektur är ett populärt samtalsämne.
  • Lisa berättar om en kille på ett äldreboende som fick möjlighet att fotografera på boendet, framkalla och sedan rama in bilderna. De sattes upp på boendet och slutligen blev det vernissage och något att samlas runt.
  • Diskutera era namn. Vem kommer det kommer ifrån, vad det betyder, om man gillar sitt namn, smeknamn, etc.

Slutligen betonar Lisa Arenö:

Ballongeriluften
Ballongövning med deltagarna.

– Du testar det du vill. Utgå från din egen lust och eget intresse. Sedan får ni se hur det tas emot, det är inte alltid att det lyckas. Jag kastade ju i början ut ballonger som ni skulle hålla i luften. Ni hade lika gärna kunnat tycka att det var fånigt och låtit dem falla ner på golvet. Sån’t kan hända. Men vad hände? Det skapade skratt, rörelse, gemenskap och koncentration.

Värdegrund
På FoU-caféet var även Barbro Wadensten, lärare i vårdvetenskap vid Uppsala universitet, inbjuden för att leda en diskussion om värdegrundens olika begrepp, bl.a. ”välbefinnande” och ”god kvalitet.”

En av deltagarna, en undersköterska på Seniorcenter i Nacka kommun, sade:

– Välbefinnande är att de äldre känner sig sedda och har tillit. Och att de har bra relationer och bra kommunikation med personalen.

En annan deltagare sa att ”värdigt liv” handlar om att den äldre ska bli bemött som en vuxen människa, som en individ, och att personalen måste måna om den äldres integritet. Och ”god kvalitet” kan ges genom något så enkelt som att personalen vid sitt besök frågar den äldre om hon eller han är nöjd med hemtjänstbesöket, och om denne vill ha något mer. En av deltagarna på FoU-caféet berättade att hon brukar göra så.

Från Seniorcenter i Nacka kom också Auzore Fewpiceiner och Sahra Hassan, för att delta på Nestors FoU-café
Sarah Hassan och Aurora Lempiäinen var två av FoU-caféets hundratal deltagare som kom för att lyssna på hur de äldres vardag kan berikas. Båda arbetar som undersköterskor på Nacka seniorcenter Sjötäppan.

_______________________

Ladda ner talarnas presentationer (pdf):
Lisa Arenö >
Barbro Wadensten >