15 maj 2017

BPSD-utbildning, 3 år och 200 deltagare senare

Sureepom Phuangchan, undersköterska på Norra flygeln, Danvikshem i Nacka är en av cirka 200 deltagare som har gått BPSD-registrets utbildning på Nestor. Utbildningen gavs första gången 2014 och fortsätter att ges två gånger per år.


Sedan hösten 2014 har cirka 200 medarbetare från sammanlagt 23 olika särskilda boenden i Stockholms södra länsdel gått BPSD-registrets tvådagarsutbildning, om beteendemässiga och särskilda symtom vid demens, i Nestors regi. Här om dagen gavs vårens sista utbildningsomgång där bland annat Sureepom Phuangchan, undersköterska på Norra flygeln, Danvikshem i Nacka deltog.

Sureepom Phuangchan, undersköterska på Norra flygeln, Danvikshem i Nacka, deltog på vårens sista BPSD-registerutbildning. Nästa utbildningsomgång ges i höst.

– Jag jobbar på en demensavdelning som öppnade för ungefär ett år sedan. Personalen på avdelningen har gått en webbutbildning om BPSD och vi har arbetat med BPSD-frågor, men vi har inte jobbat i BPSD-registret.  En av mina kollegor har tidigare gått Nestors BPSD-utbildning, och nu är det jag, en sjuksköterska och min chef som går kursen.

Vad händer på din arbetsplats efter kursen?
– Jag blir BPSD-registeradministratör och vi kommer att börja använda verktygen i BPSD-registret.

Vad tar du med dig av den här utbildningen?
– 
Bland annat att vi lär oss mer om symtom och bemötande. Vi kommer att bli bättre i jobbet med våra demenssjuka äldre.

På utbildningen har deltagarna under två heldagar gått igenom 12 olika BPSD-symtom hos de äldre, exempelvis vanföreställningar, hallucinationer och agitation/upprördhet. Symtomen skattas enligt en sifferskala när det gäller förekomst och grad av allvarlighet. Därefter har en grundlig översyn av tänkbara orsaker till BPSD gjorts hos den äldre, som exempelvis mat, sömn, syn, hörsel, social samvaro, blodtryck, andning och smärta. Den äldres alla läkemedel har noggrant listats. Alla dessa uppgifter ligger sedan till grund för vilka vårdåtgärder som ska sättas in för den äldre. Det handlar om att personalen ska precisera bemötande, aktivering, extra stöd, utevistelse etc. för att minska den äldres BPSD-symtom.

196 personer har deltagit på Nestors BPSD-utbildningar sedan år 2014, så här såg fördelningen ut av deltagarna:
102 underskötersko/vårdbiträden
37 sjuksköterskor
30 chefer
14 arbetsterapeuter
12 fysioterapeuter

Läs tidigare artiklar på Nestors webbplats om BPSD-utbildningen:
– Artikel december 2014 ”Metod för att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens hos äldre” http://www.nestorfou.se/nestor_artiklar/att-minska-aldres-psykiska-symtom-vid-demens/
– Artikel 22 maj 2015 ” Hallå, hur går det med arbetet kring BPSD hos er?”
http://www.nestorfou.se/nestor_artiklar/halla-hur-gar-det-med-arbetet-kring-bpsd-hos-er/

Höstens BPSD-utbildningsomgång ges den 17-18 oktober. Har du frågor, kontakta Karin Högstedt, projektledare på Nestor FoU-center, karin.hogstedt@nestorfou.se, tel 073-6122178