16 februari 2022

Ett lass digitala föreläsningar om fallprevention

Förebygg fall 2022! Det är vårens uppmaning från oss på Nestor till vård- och omsorgspersonal, chefer och seniorer i anslutning till en rad föreläsningar som erbjuds i ämnet fallprevention.

I vår satsar vi på en rad föreläsningar om fallprevention där frågor om träning och även läkemedel och kostvanor ingår. Föreläsningarna vänder sig till omsorgspersonal, sjuksköterskor och chefer inom Nestors ägarorganisationer. Alla ges digitalt via Teams.

Föreläsning för omsorgspersonal, kl. 15 mars 13:30-15:30 (samma som 11 maj)
”Minska risken för fall- ha koll på läkemedel, träning och bra mat” Läs mer >

Seminarium för sjuksköterskor, kl. 7 april 09:00-12:00
”Att förebygga och behandla undernäring – en viktig del i det fallpreventiva arbetet” Läs mer >

Föreläsning för seniorer, 21 april, kl. 10.00-12:00 (samma som 3 maj)
”Minska risken för fall- ha koll på läkemedel, träning och bra mat” Läs mer >

Föreläsning för seniorer, 3 maj, kl. 10:00-12:00 (samma som 21 april)
”Minska risken för fall- ha koll på läkemedel, träning och bra mat” Läs mer >

Föreläsning för omsorgspersonal, 11 maj, kl. 13:30-15:30 (samma som 15 mars)
”Minska risken för fall- ha koll på läkemedel, träning och bra mat” Läs mer >

Föreläsare och samtalsledare:
Karin Högstedt, projektledare/leg. fysioterapeut
Helén Lieberman-Ram, projektledare och samordnare/leg. apotekare
Linda Nyholm, projektledare/leg. dietist
Milja Ranung, projektledare/specialistsjuksköterska, psykiatri

Nestor ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt Region Stockholm

Ladda ner fallföreläsningarna i lista (pdf) >