28 mars 2023

Vårens digitala föreläsningar – fyll på kunskapsförråden!

Välkomna till vårens digitala föreläsningar och chefsträffar, ni som är verksamma inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård i södra Stockholm! Kostnadsfritt.

I tidsordning

Omställningen till ”God och nära vård” – vad innebär den och hur ska detta gå till? Chefsmorgon, torsdag 27 april, kl. 8.15-9.30
Här lyfter vi frågor om hur vi konkret ska förstå och i praktiken närma oss förflyttningen mot ”God och nära vård” utifrån olika verksamheters behov och förutsättningar. Läs mer/anmälan >

Forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället, torsdag 27 april, kl. 9.00-12.00
För dig som är intresserad av att lära mer om delaktighet i det digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap. Ett samarrangemang mellan Stockholms fyra äldreinriktade FoU-enheter. Läs mer (länk till Stiftelsen Äldrecentrums webbplats) >

Smärtproblematik hos äldre – hur kan vi förbättra vårt systematiska och evidensbaserade arbetssätt? Kunskapsfrukost, fredag 5 maj: kl 8.00-9.30
Hur vi kan förbättra aktivitetsförmåga och livskvalitet hos äldre som lever med långvarig smärta! Vi ställer frågor kring hur vi kan förbättra vårt systematiska och evidensbaserade arbetssätt och vad forskningen säger. Läs mer/anmälan >

Den viktiga måltiden – hur kan den bli mer värdefull? Chefsmorgon, torsdag 1 juni, kl. 8.15-9.30 Läs mer/anmälan >

Föreläsningarna (utom ”Forskningsförmiddagen” som arrangeras av länets fyra äldre-FoU:er) vänder sig till äldreomsorg i Stockholms södra kommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö samt geriatrik, primärvård och primärvårdsrehab inom Region Stockholm.