18 december 2020

God Jul önskar Nestor!


Följ med på Nestors jobba-hemma-lunchpromenader under coronaåret, med hembygdsreklam och julmusik för den som behöver vakna till i vintermörkret. 

God Jul och Gott Nytt År! önskar alla vi tolv som arbetar på Nestor. Särskilt till er som har tagit sig tid att delta i våra projekt, och andra konstellationer, och även ni som följt våra webbföreläsningar under året. Vi bland många andra hoppas och ser fram emot att 2021 kommer med ljusnande dagar, minskad distans och ett globalt tillfrisknande.

Vårt ”kontor” är bemannat under mellandagarna, och efter nyår sätter vi åter tänderna i raden av projekt, bland annat en rapport om samverkan i södra Stockholm under coronan. Den beräknas vara klar i början av året. Läs också om en studie där vi intervjuar sjuksköterskor, MAS:ar (medicinskt ansvarig sjuksköterska) m.fl. om deras syn på vilken typ och nivå av hälso- och sjukvårdsinsatser som bör kunna ges på särskilt boende för äldre.

Om rapport kring samverkan under coronan >
Om studie kring hälso- och sjukvårdsinsatser på äldreboende >

Webbföreläsningar
Vi genomför repriser av höstens webbinarier om äldres proteinintag och depression hos äldre, och en omgång riskanalysutbildning, med mera! Det blir också ett digitalt Nestorcafé i april på temat anhöriga, som ännu inte har fått något exakt datum.

Nestors kalendarium >