11 december 2020

Hälso- och sjukvårdsinsatser på äldreboenden, vad bör gälla?

Vilken typ av hälso- och sjukvårdsinsatser bör finnas på äldreboenden? Frågan är inte ny, men har fått stor aktualitet under coronapandemin. En intervjustudie i ämnet är under produktion på Nestor.

Rapportförfattarna är Milja Ranung, Linda Nyholm och Ingeborg Björkman, projektledare på Nestor.

Vilken typ av hälso- och sjukvårdsinsatser bör egentligen ges på äldreboenden? Frågan har diskuterats sedan länge, men har ju fått stor aktualitet i samband med coronan. Tre av Nestors projektledare arbetar nu med att sy ihop en studien som omfattar intervjuer med sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, läkare och representanter från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i södra Stockholm. Frågorna handlar om synen på den hälso- och sjukvård som erbjuds på särskilt boende idag, och hur den skulle kunna utvecklas och förbättras.

Linda Nyholm, ”huvud”projektledare för studien, hur går det, hur långt har ni kommit?

Det går bra! Just nu håller vi på att genomföra intervjuer, vilket är jättespännande. Vi planerar att göra ett tjugotal intervjuer, och där är vi inte riktigt än. Så vi jobbar också med att rekrytera intervjupersoner genom att kontakta verksamheter där vi skulle vilja intervjua någon eller några medarbetare.

Kan du ge exempel på några av intervjufrågorna?

”Hur tycker du att hälso- och sjukvården fungerar generellt på särskilt boende idag?” är en av frågorna som ställs till intervjupersonerna, och då syftar vi både på hur det var före och under pandemin. Ett annat exempel är ”Vilka faktorer spelar in för vilken vård en äldre person kan få på särskilt boende idag? ”.

Vilka vill ni nå med studien?

Vi tänker att studien skulle kunna fungera som en slags ögonöppnare för personer som arbetar inom kommunen, inte primärt för hälso- och sjukvård. VI vill påvisa hur det kan se ut idag och hur hälso- och sjukvården skulle kunna förbättras för de äldre på särskilda boenden.

När ska rapporten vara klar?

Vi siktar på slutet av våren, troligen april. Vi har planer på att efter detta fortsätta med projektet, och då intervjua andra yrkesgrupper som undersköterskor och enhetschefer på boenden.

Läs mer om projektet >