20 september 2021

Hemtjänstens resurser för att främja äldres hälsa – ny rapport

Vilka möjligheter och förutsättningar finns inom hemtjänst för att arbeta hälsofrämjande för omsorgstagarna? Frågan ställs i Nestor FoU-centers färska studie som har kommit fram till att kompetensen hos hemtjänstpersonalen är en av fler viktiga resurser.

Nu kan du ta del av Nestors nyutkomna rapport som har identifierat vilka resurser och möjligheter hemtjänst har för att främja hälsan hos sina omsorgstagare. Det är Nestors projektledare Karin Högstedt, leg. fysioterapeut och Karin Johansson, fil. dr i arbetsterapi som står bakom studien. Här svarar Karin Johansson på fyra frågor kring rapporten.

Projektförfattarna (från vänster): Karin Högstedt och Karin Johansson

Varför har ni tagit er an just detta ämne?

– Vi tycker det är viktigt att hälsofrämjande insatser når äldre personer som har hemtjänst, och inte bara pigga friska äldre. Vår tidigare studie från 2020 ”Hälsofrämjande vanor bland äldre – har hemtjänsten en roll att spela?” visade på att det finns potential för hemtjänst att främja äldre personers hälsa, men att den potentialen inte uppmärksammas särskilt mycket.

Vad har varit den största utmaningen i arbetet med rapporten?

– Coronapandemin förstås, som gjorde att vi fick avsluta datainsamlingen i förtid. Studien uppmärksammar resurser i hemtjänsten som kan vara subtila och det är en utmaning att uppfatta och tolka dessa.

Vilka är rapportens viktigaste resultat?

– Den visar på lyhördhet och helhetsperspektiv som viktiga kompetenser bland hemtjänstmedarbetare, och på några organisatoriska förutsättningar som är nödvändiga för att kompetenserna ska kunna omsättas i handling.

Vem kan ha nytta av rapporten?

– Framförallt chefer inom hemtjänsten, men också medarbetare i hemtjänst (undersköterskor och vårdbiträden) och politiker, intresseorganisationer och en allmänhet som är intresserade av hur äldres hälsa kan främjas.

Kommer ni att jobba vidare utifrån resultaten?

–  Ja, vi kommer att gå vidare med resultaten för att bidra till att kompetenser och organisatoriska förutsättningar, som vi har identifierat i studien, ska kunna stärkas i verksamheter inom hemtjänst.

Läs/ladda ner rapporten:
”Hälsofrämjande hemtjänst – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab”

Läs även rapporten: ”Hälsofrämjande vanor hos äldre – har hemtjänsten en roll att spela?” (2020)

Har du frågor om själva studien? Kontakta Karin Högstedt, karin.hogstedt@nestorfou.se, eller Karin Johansson, karin.johansson@nestorfou.se