Hälsofrämjande hemtjänst

En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab

Nyckelord: 
Förebyggande & rehabiliterande arbete, Hälsa, Hälsofrämjande arbete, Hemtjänst, Organisatoriskt lärande, Samverkan kommun & region
Författare: 
Karin Högstedt, Karin Johansson
Utgivningsår: 
2021
Pris: 
0 kr

Rapporten identifierar vilka resurser och möjligheter som finns inom hemtjänsten för att främja god hälsa hos omsorgstagarna. Hälsa ska här förstås som ”möjligheten att leva ett så gott liv som möjligt utifrån egna förutsättningar och preferenser”. Viktiga resurser är enligt studien främst kompetens hos personalen, organisatoriska förutsättningar och samarbete mellan hemtjänst och primärvårdsrehab. Studien bygger på deltagande observationer med hemtjänstpersonal och gruppintervjuer med representanter för primärvårdsrehab.

Läs artikelblänkare om denna rapport >

Generell information

FRÅGOR OM DIN BESTÄLLNING?

Kontakta oss:
adm@nestorfou.se
08-777 99 16